pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)
"Úcta k životu nám prikazuje pomáhať každému, kto pomoc potrebuje. Človek nemôže žiť iba pre seba, pretože by potom pod hlušinou vecí stratil v sebe človeka..."  (Albert Schweitzer)


Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 135.výročie narodenia významného lekára, filozofa, teológa a filantropa, ktorého Albert Einstein nazval najväčším človekom storočia, Winston Churchil géniom ľudskosti a spisovateľ Nikos Kazantakis ho prirovnával k jednej z významných postáv kresťanov, - k svätému Františkovi z Assisi, bolo to výročie narodenia Alberta Schweitzera.

Bol prezývaný doktorom z pralesa, jeho meno sa stalo pre milióny ľudí pojmom a symbolom úcty k človeku a ľudskosti, čo bolo spojené s jeho vytrvalým bojom za mier, v roku 1952 mu bola udelená Nobelová cenu mieru.


Albert Schweitzer bol známy nielen svojimi činmi, ale aj inšpirujúcimi myšlienkami, ktorými sme sa inšpirovali aj my štyria vysokoškolskí pedagógovia - zakladatelia občianskeho združenia nazvaného Združenie ALBERT pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré bolo zaregistrované 14.apríla 2009 Ministerstvom vnútra SR.


Našim mottom je hore vyššie spomenutá myšlienka tohto obdivuhodného človeka:

Úcta k životu nám prikazuje pomáhať každému, kto pomoc potrebuje. Človek nemôže žiť iba pre seba, pretože by potom pod hlušinou vecí stratil v sebe človeka ...“


Albert Schweitzer sa zviditeľnil aj svojou záslužnou činnosťou v Afrike, kde v roku 1913 založil nemocnicu v pralese neďaleko mestečka Lambaréné, ktorá sa tak stala prototypom ďalšej pomoci Afrike.


V súvislosti s tým môžeme spomenúť ďalší z jeho citátov:

Každý si môže zriadiť svoje Lambaréne ...“ - je len na nás, kedy tieto slová premeníme na skutočné činy.


Už z hore uvedeného možno zistiť, čo je cieľom a prvotným zámerom vzniknutého združenia. Chceme prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti so zameraním na zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov, chceme podporovať aktivity našej Fakulty v krajinách tretieho sveta, projekty prebiehajúce, ale aj projekty budúce. A k naplneniu týchto cieľov potrebujeme Vašu pomoc. Preto ak máte záujem prispieť k cieľom Združenia Albert, či už formou vzdelávania, vytváraním partnerstiev, návrhmi práce a ich naplnením, účasťou na prebiehajúcich projektoch a propagovaním pomoci krajinám tretieho sveta, ako aj ďalšími činnosťami vyplývajúcimi z cieľov Združenia ALBERT, neváhajte a pridajte sa k nám.


Podrobnejšie informácie o náplni jednotlivých projektov, o plánoch, zámeroch a práci Združenia ALBERT môžete získať na http://albert.truni.sk a svoje podnety i otázky, adresujte priamo na náš email: albert@truni.sk


Neváhajte a staňte sa členmi Združenia ALBERT a  pomôžte naplniť jeho ciele !ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one