pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)

Úvod

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave má dlhoročné skúsenostis humanitárnou a rozvojou pomocou v krajinách takzvaného tretieho sveta. Jej aktivity vychádzajú z problémov lokálnych komunít v ťažko skúšanom Južnom Sudáne, v chudobných oblastiach Kene, Kambodže, Haiti a v mnohých ďalších.

Lekári, verejní zdravotníci, sociálni pracovníci, či ošetrovatelia, ktorí rokmi práce v teréne získali neoceniteľné know-how a skúsenosti pôsobia v nemocniciach, krízových centrách, malnutričných programoch, či street-work centrách a pomáhajú komunite k lepšiemu zdraviu a v konečnom dôsledku k lepšiemu životu. Fakulta Zdravotníctva a Sociálnej Práce disponuje základňou skúsených odborníkov, ktorí sú schopní humanitárne a rozvojové projekty naplánovať a úspešne implementovať.

Na základe týchto skúseností a nadšenia pre problematiku pomoci krajinám tretieho sveta a pomoci blížnemu v núdzi inšpirujúci sa niektorými motivujúcimi myšlienkami a aktivitami Alberta Schweitzera (nositeľa Nobelovej ceny za mier z roku 1952) bolo založené občianske združenie ALBERT pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce.

Aktivíty Trnavskej Univerzity a združenia Albert v oblasti Kwale v Keni

Región Kwale v Keni

Kwale je administratívnym regiónom na juhozápade Kene. V regióne, ktorého hlavným mestom je mesto Kwale žije okolo 500 000 ľudí. Podobne ako vo väčšine oblastí subsaharskej Afriky aj tu žije veľká časť ľudí na prahu chudoby, v nezdravých podmienkach a s veľmi limitovaným prístupom k základným zdravotníckym službám a vzdelávaniu. Oblasť je sužovaná epidémiami infekčných ochorení, ktorými sa s dnešným medicínskym a verejnozdravotníckym know-how dá pomerne jednoducho predchádzať. Mnoho ochorení vychádza z nedostatku vedomostí a informácií lokálnych komunít o jednoduchých spôsoboch prevencie ochorení a základnej starostlivosti o svoje zdravie.

Memorandum o spolupráci s lokálnou vládou

Trnavská Univerzita reprezentovaná Fakultou Zdravotníctva a Sociálnej Práce podpísala memorandum o spolupráci s Kwale Health District, ktorá je obdobou ministerstva zdravotníctva a administratívne spravuje všetky záležitosti týkajúce sa poskytovania zdravotníckej starostlivosti a  vzdelávania v zdravotníctve. Toto memorandum je základným dokumentom, ktorý zaručuje pomoc a podporu lokálnych autorít, úradov a predstaviteľov lokálnej vlády pri implementácii našich plánovaných aktivít. Takáto spolupráca je kľúčová pre efektívnu humanitárnu a rozvojovú pomoc a Trnavská Univerzita je jedinou slovenskou univerzitou s takto jasne definovaným bilaterálnym vzťahom v tejto oblasti.

Plánované projekty

Trnavská Univerzita po rozhovoroch so zástupcami Kwale Health District, s miestnymi politikmi, lekármi, úradmi a v neposlednom rade s pôsobiacimi humanitárnymi organizáciami identifikovala niekoľko prioritných oblastí, v ktorých chce v oblasti Kwale pôsobiť. Dole popísané projekty sú začiatkom nášho pôsobenia v tejto oblasti a prospektívne k nim budú pribúdať ďalšie programy a aktivity v spolupráci s občianskym združením Albert.

Malnutričný program Malnutričný program zahŕňa starostlivosť o podvyživené deti v chudobných oblastiach. Odborníci Trnavskej Univerzity a združenia Albert majú niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou takéhoto programu v iných oblastiach Kene. Súčasťou programu je vyhľadávanie matiek s deťmi v chudobných oblastiach a ich dispenzarizácia. Hlavným cieľom tohto programu je prostredníctvom poskytovania a šírenia poznatkov z oblasti základnej zdravotníckej starostlivosti o dieťa, správnej výživy, prevencie detských ochorení, prevencie HIV/AIDS, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, odborného poradenstva a materiálnej pomoci (mlieko, výživové doplnky) eliminovať podvýživu u detí vo veku 0-3 rokov, ktorá patrí k najčastejším príčinám úmrtia detí v Keni. Malnutričné programy, ktoré univerzita založila a ktoré v Mukuru a v Lunga v oblasti Nairobi fungujú už takmer dekádu, pomohli stovkám detí a neraz zachránili životy.

Program prenatálnej starostlivosti o matku a dieťa V Keni majú ženy len veľmi limitovaný prístup k prenatálnemu poradenstvu, pričom úmrtnosť žien a detí počas pôrodu je stále veľmi vysoká. Program prenatálnej prípravy je novým projektom, ktorý má ambíciu poskytnúť základné informácie o tehotenstve, pôrode a starostlivosti o novorodenca, dojčení, vývoji dieťaťa a jeho prvom roku života. Súčasťou programu bude aj nácvik zručností prvej pomoci dieťaťu. Program bude k dispozícii po celu dobu trvania tehotenstva, takže všetky informácie a zručnosti sa matky naučia postupne, v krokoch. Implementáciu tohto projektu budú zabezpečovať skúsení lekári, ošetrovatelia, verejní zdravotníci, pôrodné asistentky, ktorí majú skúsenosť s prácou v rozvojových krajinách.

Resocializačné centrum pre deti ulice Hlavným cieľom tohto projektu je resocializácia detí, ktoré prežívajú časť života na ulici. Súčasťou tohto programu je poskytnúť im sociálnu rehabilitácia a vzdelávanie. V minulosti sa o opustené deti a siroty v Keni vedela postarať rozšírená rodina, ale v dôsledku pandémie HIV/AIDS v Afrike sa sila rodiny, komunity i kmeňa veľmi oslabuje a jej členovia sa nedokážu postarať o všetky takého deti. Mnohé z týchto detí prežili fyzické, psychické či sexuálne zneužívanie, vykorisťovanie, kmeňové vojny a nepokoje, drogovú závislosť, fetovanie lepidla a žili vo veľmi úbohých podmienkach pomerne dlhú dobu. Počas rehabilitačného procesu budú deti prechádzať resocializáciou prostredníctvom ergo terapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, špeciálnym psycho - sociálnym poradenstvom a vedením, aby boli schopné zaradiť sa späť do spoločnosti. Súčasťou bude aj práca s rodinnými príslušníkmi, prostredníctvom sanácie rodinného prostredia. Program budú zabezpečovať skúsení sociálni pracovníci a verejní zdravotníci, ktorí podobné projekty už realizovali v iných regiónoch Kene.

Ako viete pomôcť vy?

Všetky plánované projekty univerzita a združenie Albert vedia zastrešiť skúsenými odborníkmi. Prostriedky, ktoré fakulta a združenie majú v súčasnosti však nepostačujú na ich úplné technické zabezpečenie.

V prvej fáze týchto projektov by sme chceli pre pracoviská, kde budeme pôsobiť zabezpečiť základné diagnostické prístroje a vybavenie (napr. Prístroj Reflotron - takzvaná suchá chémia na základnú analýzu vzoriek krvi, sušené mlieko a výživové doplnky pre malnutričný program, základné vybavenie ambulancií a centier). Kľúčovým pre rozbehnutie projektu a jeho manažovanie je aj automobil, ktorý bude slúžiť jednak pre účely administrácie projektu, jednak pre účely vyhľadávania komunity, pre efektívnejšiu prácu s komunitou, pre zásobovanie a logistické zabezpečenie plánovaných programov a projektov.

Chceli by sme Vás požiadať o finančný príspevok na zakúpenie automobilu a vybavenia. Spolu s finančným a personálnym vkladom Trnavskej Univerzity a združenia Albert by to umožnilo naštartovanie plánovaných aktivít a ich efektívnu realizáciu.

Tak neváhajte a staňte sa členom združenia ALBERT a pomôžte naplniť jeho ciele !

Pomôžte nám zlepšovať zdravie, životné podmienky a zachraňovať životy aj v regióne Kwale!

ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one