pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)

Členom občianskeho združenia Albert sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:

  • súhlasí so stanovami a cieľmi združenia

  • vyplní a doručí prihlášku za člena do združenia

  • zaviaže sa uhrádzať stanovené členské príspevky za každý kalendárny rok, najneskôr do 31.decembraVýška členských príspevkov bola stanovená zakladateľmi združenia nasledovne:

  • fyzické osoby- študenti dennej formy (I.-III.VŠ stupňa), dôchodcovia, osoby na MD, nezamestnaní - minimálna výška členského príspevku je 5 EUR

  • fyzické osoby-zamestnaní-uhradí príspevok minimálne vo výške 10 EUR

  • právnická osoba uhradí príspevok minimálne vo výške 100 EUR


Uhradiť príspevok je možné prevodom na účet:

Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava
IČO: 42158435
Číslo účtu: 2602423456/0200

Názov a adresa banky: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava


Vyplnené prihlášky je možné odoslať emailom na albert@truni.sk,

príp. poštou na adresu:

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.

Fakulta zdravotníctva sociálnej práce

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava

ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one