pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)

Členom občianskeho združenia Albert sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá:

  • súhlasí so stanovami a cieľmi združenia

  • vyplní a doručí prihlášku za člena do združenia

  • zaviaže sa uhrádzať stanovené členské príspevky za každý kalendárny rok, najneskôr do 31.decembraVýška členských príspevkov bola stanovená  nasledovne:

  • fyzické osoby- študenti dennej formy (I.-III.VŠ stupňa), dôchodcovia, osoby na MD, nezamestnaní - minimálna výška členského príspevku je 5 EUR

  • fyzické osoby-zamestnaní-uhradí príspevok minimálne vo výške 10 EUR

  • právnicka osoba uhradí príspevok minimálne vo výške 100 EURUhradiť príspevok je možné prevodom na účet:

Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava
IČO: 42158435
Číslo účtu: 2602423456/0200

Názov a adresa banky: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaPrihláška za člena:

V zmysle čl. IV, bod 1) Stanov Občianskeho združenia, prihlasujem sa týmto za člena Občianskeho združenia Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Zároveň prehlasujem, že súhlasím so Stanovami Občianskeho združenia Albert a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade s ich obsahom.Meno a priezvisko:


Ulica:


Mesto:


PSČ:


Tel.:


Fax:


E-mail:


Pohlavie:
a) muž
b) žena

V prípade, že študujete, uveďte plný názov a adresu školy, ktorú navštevujete:

Odbornosť a oblasť pracovného pôsobenia (v prípade Vášho súhlasu, privítame ak uvediete adresu Vášho zamestnávateľa, Vaše pracovné zaradenie a kontakt na Vaše pracovisko):

Ovládanie jazykov a iné odborné spôsobilosti:

V akej oblasti činnosti združenia máte záujem pôsobiť (uveďte maximálne 5 oblastí pôsobenia):

Ochrana zdravia a zdravotnícka starostlivosť
Právna ochrana a legislatíva
Práca s deťmi a mládežou
Práca s dospelými
Organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Organizácia vzdelávacích a školiacich aktivít
Organizácia a realizácia kampaní a benefičných podujatí
Získavanie finančných zdrojov
Publikačná a vydavateľská činnosť
Práca s médiami a organizácia prezentačných podujatí
Administratívne práce a organizačné zabezpečenie
Práca v orgánoch a komisiách združenia
Zastupovanie združenia na miestnej úrovni - obec, mesto, VÚC
Medzinárodná spolupráca
Iná oblasť pôsobenia:

Dobrovoľnícku prácu môžem vykonávať pravidelne:
a) Denne

b) Týždenne
c) Mesačne

Vaše návrhy a odporúčania:


ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one