pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)
Vážení priatelia,

Vaša priazeň a Váš záujem o naše aktivity je  jednou z našich hlavných priorít.

Pre skvalitnenie, podporenie našich aktivít zameraných na vzdelávaciu, výskumnú oblasť predovšetkým z pohľadu verejného zdravotníctva, sociálnej práce, ošetrovateľstva s dôrazom na rozvojové krajiny ( v súčasnosti v regióne Kwale v Keni) by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám prispeli Vašimi 2% zo zaplatenej dane z Vášho príjmu za rok 2010 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Vaším finančným príspevkom podporíte tak skvelú myšlienku rozvojovej pomoci.

Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava

právna forma: Občianske  združenie

IČO: 42158435

Podrobný postup jednotlivých krokov na poukázanie 2% zaplatenej dane:

 • ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dole priložené tlačivo)
 3. Z formulára  "Potvrdenie o zaplatení dane" si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Dopíšte Vaše údaje do formulára "Vyhlásenie" (dole priložené tlačivo) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo ich odovzdajte na adrese združenia a my to zanesieme za Vás.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.
Poznámky:
Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
Vy platíte celú daň daňovému úradu.


 • FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov: Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
  • Sídlo: Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava,
  • Právna forma: Občianske  združenie
  • IČO: 42158435
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa. 
Poznámky:
- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 • PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2011:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 €.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov: Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
  • Sídlo: Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava,
  • Právna forma: Občianske  združenie
  • IČO: 42158435
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.
Zmeny v legislatíve pre PO účinné od 1. januára 2011 

 

Poznámky:

Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.Tlačivá na stiahnutie:

 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one