pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (960 | 33%)
Ne (983 | 34%)

Biografia A.Schweitzera

1875 = narodil sa 14.januára v Kaysersbergu v Hornom Alsasku
1880-1884 = štúdium na obecnej škole v Gunsbachu
1885 = štúdium na reálke v Munsteri
1885-1893 = štúdium na gymnázium v Mulhausene
1893 =maturita, štúdium teológie a filozofie v Štrasburgu
1898 = štúdia na Sorbonne v Paríži a u Ch.M.Widora
1899 =návšteva Berlína, štúdiá u Harnacka, doktorát filozofie, vikárom v chráme Sv. Mikuláša v Štrasburgu
1900 = licenciát teológie
1902 = docentomn štrasburgskej univerzity
1904 = prvé záujmy o práce misionárov v Afrike
1905-1912 = štúdium medicíny na univerzite v Štrasburgu
1912 = štúdium tropického lekárstva v Paríži, sobáš s H. Bresslauovou
1913 = doktorát lekárstva, odchod do Afriky, prvý pobyt v Lambaréné, stavba nemocnice
1915 = kniha "Filozofia úcty k životu"
1920 = prednášky a koncerty vo Švédsku, čestným doktorom univerzity v Zurichu
1921 = kniha "Ľudia v pralese"
1923 = prvá cesta do Československa, knihy "Úpadok a znovuvybudovanie kultúry" a "Kultúra a etika"
1924-1927 = druhý pobyt v Afrike
1928 = druhá cesta do Československa, čestným doktorom Pražskej nemeckej univerzity, udelenie Goetheho ceny mesta Frankfurtu
1929-1932 = tretí pobyt v Lambaréné
1933-1934 = štvrtý pobyt v Lambaréne
1935 = piaty pobyt v Lambaréne
1945 = sedemdesiate narodeniny, pocty z celého sveta
1950 = započatie stavby dedinky pre malomocných
1951 = návšteva v Gunsbachu, mierová cena knižného obchodu
1952 = švédsky kráľ udeľuje A.Schweitzerovi medailu princa Karola, čestným občanom Munsteru, členom parížskej Académie des Sciences Morales et Politiques
1953 = opäť v Lambaréné, Nobelova cena mieru
1954 = cesta do Európy, výzva k vedcom a nádorom do boja proti vodíkovej bombe, prevzatie Nobelovej ceny v Oslo
1965 = deväťdesiate narodeniny, v noci zo dňa 4. na 5.septembra Albert Schweitzer zomiera
09.08.2010 17:21:10
albert
ALBERT logo.jpg
Albert SCH untitled.jpg
Webmaster: Jarmila Pekarcikova; http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one